Menestystekijät

Medi-IT Oy:n menestystekijöitä ovat edelläkäyminen, asiakaslähtöisyys ja palvelukyky, vahva osaaminen ja aikaansaavuus. Sekä lisäksi ammattitaito, luotettavuus, osakkaiden sitoutuminen ja yhteistyökyky.

Arvot

Yhteisesti hyväksytyt arvot ohjaavat jokapäiväistä toimintaa Medi-IT:ssä. Yhtiön arvot ovat onnistunut asiakaskokemus, hyvinvoiva työyhteisö, vahva asiantuntijuus ja ketterä toimintatapa.

Hallinto ja johto

Medi-IT:n hallituksen jäsenten kausi on kaksi (2) vuotta kerrallaan, siten että puolet jäsenistä on erovuorossa. Hallituksen kokoonpanossa on kuusi jäsentä. Operatiivisesta toiminnasta vastaa toimitusjohtaja.

Viestintä

Medi-IT:n viestinnässä suositaan läpinäkyvyyttä, luottamusta, läheisyyttä ja luovuutta.

Missio

Hyvä elämä kansalaiselle.

Toimintastrategia

Medi-IT Oy on hyvinvoinnin ict-ratkaisujen ammattitaitoinen ja luotettava kumppani Suomessa. Yhtiö tukee ict-asiantuntemuksellaan hyvinvoinnin palveluntuottajia asiakaslähtöisesti. Painopistealueita ovat sähköiset palvelut ja potilasasiakkaan osallistaminen, sosiaalitoimen ict-kehityksen tukeminen sekä palveluntuottajien integroitujen ja alueellisten toimintamallien tukeminen uuden sukupolven tietojärjestelmäkokonaisuuksissa. Lisäksi myös asiakkaan toiminnan- ja tuotannonohjauksen tukeminen sekä tiedon tuominen päätöksenteon ja johtamisen tueksi.

Hallitus ja johtoryhmä

Medi-IT Oy:n hallituksen jäsenet ovat Ilpo Hakula (pj.), Leila Lindell (1. vpj.), Jukka Nyberg (2. vpj.), Timo Louna, Vesa Vestala ja Jaakko Pihlajamäki.

Medi-IT Oy:n toimitusjohtaja on Timo Koivu. Toimitusjohtajan sijaisena toimii talousjohtaja Tommi Jylhä. Heidän lisäkseen johtoryhmään kuuluvat henkilöstö- ja hallintojohtaja Sari Rasi sekä tuotantojohtaja Tiina Hirvi.

Omistajat

Medi-IT Oy on kahdeksan sairaanhoitopiirin ja Espoon kaupungin omistama asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka tuottaa hyvinvoinnin ict-ratkaisuja ja järjestää omistajiensa toimintaa tukevia ict-palveluja. Omistajia kohdellaan tasapuolisesti ja avoimesti. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous. Osakaskokous on omistajaohjauksen väline yhtiökokousten väliaikoina. Osakaskokousedustajana on kunkin osakkaan nimeämä edustaja.