Suomen suurin julkisomisteinen sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-yhtiö syntymässä – Medbit ja Medi-IT sulautumassa

Turku, Kotka 21.6.2017

Medbit Oy ja Medi-IT Oy ovat hyväksyneet aiesopimuksen sulautumisesta. Yhdistymiseen tähtäävät valmistelut aloitetaan välittömästi ja tavoitteena on muodostaa uusi yhtiö mahdollisimman nopeasti. Yhtiö toimii 12 maakunnan alueella, ja sen liikevaihto on yli 80 miljoonaa euroa sekä henkilöstöä 415. Yhtiön työnimenä on ’2M Sote-ICT Oy’. Yhdistyminen luo taloudellisesti vahvan yhtiön, jonka toiminnot täydentävät toisiaan.

Fuusiolla tavoitellaan sekä kansallista vaikuttavuutta ja verkostoitumista että vahvaa toimijaa maakuntien alueille toiminnan kehittämiseen, asiakaslähtöisen digitalisaation edistämiseen ja tiedolla johtamisen toteuttamiseen.

Medbit Oy ja Medi-IT Oy, mukaan lukien tämän tytäryhtiö Hyvis-ICT Oy ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-palveluiden kehittämiseen ja palvelutuotantoon keskittyneitä, kuntien ja kuntayhtymien omistamia ICT-yhtiöitä.

Medbit Oy:n ja Medi-IT Oy:n omistajien näkemyksen mukaan fuusiolla pystytään saavuttamaan hyötyjä myös tilanteessa, jossa Sote-ja maakuntauudistus jostain syystä viivästyisi tai peruuntuisi. Keskittämällä palveluita ja yhdistämällä erilaisia vahvuuksia voidaan nopeuttaa kehitystyötä, lisätä vaikuttavuutta sekä saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

2M Sote-ICT Oy tarjoaa omistaja-asiakkailleen näiden tarvitsemat Sote-toiminnan ICT-palvelut. Yhtiön toiminnan ydin tulee tukemaan omistaja-asiakkaitaan toiminnan kehittämisessä sekä kustannustehokkaissa ja toimintavarmoissa palveluissa.

2M Sote-ICT Oy toimii aktiivisesti kansallisella tasolla verkostoitumalla ja tekemällä yhteistyötä eri kansallisten ja julkisten ICT-yhtiöiden kanssa. Yhtiöllä on valmius laajentaa yhteistyötä myös uusien, perustettavien kansallisten toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot

Medbit Oy:

Hallituksen puheenjohtaja Arja Pesonen, 050 4090755, arja.pesonen@tyks.fi

Toimitusjohtaja Jari Nevalainen, 050 3839455, jari.nevalainen@medbit.fi

Medi-IT Oy:

Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Hakula, 040 5004674, ilpo.hakula@pp1.inet.fi

Toimitusjohtaja Timo Koivu, 044 2231514, timo.koivu@medi-it.fi