SOVELLUKSET JA KÄYTTÄJÄT

Käyttäjätuki pääkäyttäjille ja loppukäyttäjille
Palvelu nimetyille pääkäyttäjille sekä tietojärjestelmän käytön tukipalvelua loppukäyttäjille.

Pääkäyttäjäpalvelu
Asiantuntijatyötä järjestelmän hallinnasta ja toiminnan konsultoinnista.

Lähituki
Sovellusasiantuntija jalkautuu asiakkaan tiloihin.

24/7
Tietojärjestelmien käytön tukemista varallaolopalveluna seitsemänä päivänä viikossa ympäri vuoden.

Koulutuspalvelu
Koulutusta sovittuun toimintamalliin ja käyttöönottoon.

Testauspalvelu
Kokonaisvastuullinen sovellusten ja integraatioiden testauspalvelu.

Sovellusten tekninen tukipalvelu
Palveluintegraattori/toimittaja ylläpitää toimintoja, joiden avulla taataan järjestelmiltä vaadittava riittävä hallinnollinen ja tekninen taso.

Integraatiopalvelu
Palvelu vastaa integraatioiden hallinnasta, ylläpidosta, toteuttamisesta ja kehittämisestä.

Käyttövaltuushallinta
Tunnushallinta asiakkaan kanssa sovitulla mallilla.

Muut asiantuntijapalvelut
Asiantuntijatyöryhmien vetäminen ja projektien asiantuntijatyö.

PROJEKTI- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT

Projekti- ja hankepalvelut
Esiselvitykset, vaatimusmäärittelyt, käyttöönotto- tai tuotekehitysprojektit, alueelliset toiminnankehitysprojektit, kilpailutusvaiheen tai palvelujen ulkoistuksen läpivientiin liittyvät toimeksiannot.

Asiantuntija- ja konsultointipalvelut
Asiakkaiden toiminnankehittämisen tukeminen.