Medi-IT yhteisöllä 15 vuoden kokemus terveydenhuollon ict-ratkaisuista – Hyvinvoinnin ICT uusien haasteiden edessä

Terveydenhuollon kenttä on kokonaisuudessaan hyvin suurien muutosten edessä. Sote- ja maakuntauudistus sekä niihin liittyvä tulevaisuuden suuntaviivojen hahmotus heijastelee myös koko sote-toimialan ICT-ratkaisuihin. Julkisuudessa huomio on kiinnittynyt terveydenhuollon potilasjärjestelmien yhteensopimattomuuteen, eri toimijoiden kykyyn saada ratkaisu asiaan sekä palvelutuottajien yhteistyöhön valmistauduttaessa edessä olevaan asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamiseen . Tilannetta arvioitaessa on hyvä muistaa se äärettömän lyhyt historia, joka terveydenhuollon ICT:llä on ja kuinka nopea alan kehitys on kokonaisuudessaan ollut. Tuntuu, että unohdamme jo nyt ne merkittävät edistysaskeleet, joita olemme saavuttaneet muun muassa kansallisen eResepti- ja KANTA-arkiston toteutuksen osalta viime vuosien aikana.

Suomalaiset terveydenhuollon tietojärjestelmäratkaisut luotiin reilut 20 vuotta sitten siirtämällä paperinen sairaskertomus elektroniseen muotoon. Niiden kehitys ei ole ollut kovin dynaamista viime vuosina. Uusittaessa näitä järjestelmiä on syytä arvioida myös muualla kehitettyjen järjestelmien sopivuutta suomalaiseen ympäristöön. Palveluntuottajaorganisaatioiden tulee kääntää katseensa sisältä myös asiakkaidensa, potilaidensa suuntaan. Muilla toimialoilla saavutetut tulokset muun muassa sähköisessä asioinnissa tulevat, jos ei muuten niin asiakkaiden vaatimuksesta, vaikuttamaan koko kentän toimintamallien uudistamiseen ja sitä kautta niitä tukevien ICT-ratkaisujen odotuksiin ja painopisteisiin kehitettäessä ratkaisuja toimialan käyttöön.

Tietojärjestelmien kasvava kustannuskehitys, voimavarojen niukkuus ja kansallinen tarve ohjaavat palveluntuottajia yhteistyöhön ICT-ratkaisuissa. Toimivan yhteistyön ja yhteisten hankintojen kautta organisaatioiden tietojärjestelmäratkaisut yhtenäistyvät tulevaisuudessa selvästi paremmin kuin löyhällä nimellisellä yhteistyöllä tai valtion ohjauksella tapahtuneet aikaisemmat yritykset. Sosiaalialan osalta ollaan myös panostamassa alan omista tarpeista lähtevään tietoteknologian kehittämiseen. Kansallisella sosiaalialan hankkeella vahvistetaan sosiaalitoimen yhtenäistä tietopohjaa sekä luodaan alalle tietotekniikkaa hyödyntäviä palvelutapoja ja toimintarakenteita. Painopiste on asiakastietojärjestelmien kehittämisessä. Toivon, että näissä tulevissa ratkaisuissa pystytään heti alusta alkaen hakemaan kehittämistyön pohjaksi yli organisaatiorajojen ulottuvaa yhteistyötä.

Tulevaisuudessa meidän on kyettävä laajentamaan ICT-ratkaisut koskemaan asiakkaan koko laajaa hyvinvoinnin kokonaisuutta ja tukemaan häntä kaikilla käytettävissä olevilla ICT ratkaisuilla suoraan tai välillisesti palveluntuottajien toimintaa tukevilla palveluilla.

Medi-IT Oy on kuluneen viidentoista vuoden aikana ollut edelläkävijä alueellisten yhtenäisten ICT-ratkaisujen ja palveluiden tuottamisessa. Yhtiön, yhdessä omistaja-asiakkaidensa ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa saamat tulokset, niin korkean käytettävyyden turvaavissa potilasjärjestelmien tukipalveluissa kuin uusien kehitettävien palveluiden luomisessa, ovat osaltaan luoneet pohjan sekä asiakkaiden että yhtiön tulevaisuudelle entistä merkittävimpinä toimijoina valtakunnallisella tasolla. Yhteistyöllä ja verkostoitumalla pystymme entistä paremmin turvaamaan palveluiden tuottajia tukevat hyvinvoinnin ICT-ratkaisut.

Minusta on ilo todeta, että Medi-IT yhteisö on kyennyt muuttumaan ja kehittymään kuluneen viidentoista vuoden aikana. Asemamme edelläkävijänä on entisestään vahvistunut, siitä kuuluu kiitos asiakkaillemme ja ammattitaitoiselle henkilöstölle. Jatketaan edelleen rohkeasti etulinjassa yhdessä suunnannäyttäjinä.

Timo Koivu
Konsernijohtaja

timo.koivu(at)medi-it.fi