Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän valmistelussa Medi-IT toimii palveluiden integroijana

– Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY) perustetaan vuoden 2017 alussa ja sille siirtyy sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu Asikkalasta, Hartolasta, Hollolasta, Iitistä, Kärkölästä, Lahdesta, Orimattilasta, Padasjoelta, Pukkilasta ja Myrskylästä. Uudistettu hyvinvointiyhtymä vastaa kuntien, PHSOTEY:n, Oivan ja Aavan palvelujen järjestämisestä.

– Vedän hankkeessa ICT-työryhmää, jonka vastuulla on suunnitella IT-palveluiden organisointi ja siirto uudelle organisaatiolle. Päätarkoituksena on luoda perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio. Tämä edellyttää toimintojen yhdistämistä ja uudenlaista toimintatapaa: siilomaisesta organisaatiosta mennään kohti prosessimaista organisaatiota.

– Medi-IT:llä on keskeinen rooli uuden hyvinvointikuntayhtymän tietojärjestelmien ja digitalisaation luomisessa ja kehittämisessä. Koska Medi-IT tuntee meidät, meidän ei tarvitse käyttää niin paljon omaa työvoimaamme ohjaamiseen ja yhteistyö on helpompaa. Medi-IT on hankkeessa toinen strategisista ict-kumppaneistamme ja sote-järjestelmät ovat Medi-IT:n vastuulla. PHHYKY:stä tulee yksi kahdestatoista päivystävästä keskussairaalasta: Konesaliprojektillamme turvataan toiminnan jatkuvuus ja käytettävyys teknisesti, luodaan edellytykset toimia mahdollisessa kriisitilanteissakin. Medi-IT:n rooli palveluiden integroijana on vahvistunut entisestään.


Tietojärjestelmäjohtaja Petri Pekkala, PHSOTEY

PHHYKY:n sosiaalihuollon sovellustuki siirtyy Medi-IT:lle 1.1.2017

– Ulkoistamme PHHYKY:n sosiaalihuollon sovellustuen Medi-IT:lle vuoden alusta. Tällä varmistetaan se, että sovellustuellamme on sama sijainti ja resurssi kuin organisaatiomme terveydenhuollon sovellustuella. Lahdesta siirtyy Medi-IT:lle kaksi pääkäyttäjää ja Oivasta yksi. PHHYKY:ssä on tällä hetkellä kolme SosiaaliEffican kantaa ja ne on tarkoitus yhdistää vuoden kuluttua. Se, että olemme kolmen kannan kanssa keskitetyssä Medi-IT:n tarjoamassa tuessa jo nyt luo hyvät lähtökohdat viedä toiminnot ja kannat yhteen. Tarkoituksena on koordinoida ja kehittää SosiaaliEfficaa koko alueen osalta, maakunnallisesti.

– Toivon, että siirron myötä sovellusasiantuntijoilla pystyvät näin jakamaan hyvää ammattiosaamista toisilleen ja sitä pidetään myös koulutuksilla yllä, sovellustukeen saa hyvin yhteyden ja että yhteistyö pelaa jatkossakin hyvin. On tärkeää, että sosiaalipuolen sovellustukeen panostetaan yhtä lailla kuin terveydenhuollon tukeen, että ne ovat yhdenvertaisia. SosiaaliEffican käyttäjiä on vähemmän, eikä perinteitä ole yhtä vahvasti: sosiaalihuollon sovellustuki on Medi-IT:lle uusi aluevaltaus. Odotukset perustuen lisäksi on, että näin pystymme paremmin vastaamaan kentän tarpeisiin mm. lisäämällä käyttäjille kohdennettuja koulutuksia, joita voimme antaa myös nonstop -ja lync-koulutuksina.

– Muutoksen myötä toivon, että meille jää näin enemmän aikaa omassa organisaatiossamme kehittää ja suunnitella prosesseja ja toimintamalleja yhdessä alan substanssiasiantuntijoiden kanssa, kun perustuki tulee Medi-IT:ltä. Toivoisin, myös, että saamme tilastointivastuuta siirrettyä keskitettyyn paikkaan. Siirron myötä PHHYKY:n SosiaaliEffica tuki ei ole enää niin haavoittuva, kun saamme lisää resurssia. Neljän pääkäyttäjän lisäksi meillä on kentällä noin 40 vastuukäyttäjää. Vastuukäyttäjät ovat meille arvokkaita ja myös heidän toimenkuvansa tulee selkiytymään.


ICT-palvelupäällikkö Sanna Hämäläinen, PHHYKY

HAPA-hanke, Etelä-Pohjanmaa

- HAPA-hankkeen tavoitteena on hyödyntää kansallista palveluväylää ja sen palveluja, osana kansalaisen ajanvarauksen kokonaispalvelua. Samalla lisätään asiakaspalvelujen yhteentoimivuutta. Tarkoituksena on tehdä nykyistä parempi ratkaisukokonaisuus, josta hyötyvät sekä asiakkaat että palveluntarjoajat.

- Konkreettisesti hanke näkyy esim. kansalaisten sähköisen ajanvarausjärjestelmän kehittymisenä. Ajanvaraus on tehty asiakaslähtöiseksi. Palveluun tunnistautuminen ja siellä liikkuminen on tehty käyttäjäystävälliseksi ja kaikkien osapuolien resursseja säästäväksi.

- Hankkeen aikataulu oli tiivis ja etenkin loppudokumentaatiolle varattu aikataulu oli tiukka. Projekti alkoi helmikuun alussa ja päättyi kesäkuun lopussa. Kaikki sujui hyvin, vaikka mukana oli monta toimijaa. Medi-IT:n toiminta oli ammattitaitoista ja joustavaa. Työnjako ja koordinointi olivat selkeitä ja onnistuneita. Kaiken kaikkiaan sujuvaa.


Projektipäällikkö Tuula Ristimäki, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri