Medi-IT on yksi Suomen suurimmista julkisomisteisista sote-ict:n ratkaisutoimittajista.

Ammattitaitoa, asiantuntemusta, asiakaslähtöisyyttä


Hankkeet

Medi-IT:llä on vankka kokemus onnistuneiden ict-hankkeiden läpiviemisestä yhdessä asiakkaiden kanssa.
Medi-IT toimii PHHYKY:n palveluiden integroijana
Medi-IT:llä on keskeinen rooli uuden Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) tietojärjestelmien ja digitalisaation luomisessa ja kehittämisessä.


Medi-IT:n sovellustuen palvelu laajenee sosiaalihuoltoon
PHHYKY ulkoistaa sosiaalihuollon sovellustuen Medi-IT:lle 1.1.2017. Tällä varmistetaan se, että PHHYKY:n sovellustuella on sama sijainti ja resurssi kuin organisaation terveydenhuollolla.


Ajankohtaista